نام کاربری و کلمه عبور شما در حالت اولیه شماره دانشجویی می باشد. لطفا پس از اولین ورود کلمه عبور خود را تغییر دهید. در صورت هر گونه مشکل به آدرس ایمیل زیر پیام بدهید

Mohamadpishdar [At] gmail [dot] com

 

بچه های کلاس امنیت وب نام حرف اول نام کاربری کوچک است و در تصویر ارسال شده در گروه حرف اول را خود سیستم به صورت بزرگ در نظر گرفته است

 

 

 

 


 


 

Sciences

Back to parent category

Courses in this category

Access allowed only to course members (people on the user list) IKIU971CP – Computer and Programing
Mohamad Pishdar - English
Access allowed only to course members (people on the user list) IKIU971RMP – Research Methods and Presentation
Mohamad Pishdar - English
Access allowed only to course members (people on the user list) IKIU971ST – Software Test
Mohamad Pishdar - English

Back to parent category


Administrator for Pishdar Learning Management System : Mohamad Pishdar
Powered by Claroline © 2001 - 2013